Budżet Obywatelski to instrument, który pozwala na czynne uczestnictwo w budowaniu naszej społeczności: poprzez zgłaszanie albo głosowanie nad projektami. Projekty, które spotkają się z największym poparciem społecznym, zostaną zrealizowane w następnym roku.

Dowiedz się więcej
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.01.0001 01:24
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  01.01.0001 01:24
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  01.01.0001 01:24

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego

To już kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w jakiej mieszkańcy naszego Gminy mają możliwość wyboru projektów, które będą realizowane w kolejnym roku. Zachęcamy do czynnego udziału i współdecydowania o rozwoju naszej Gminy!

DLACZEGO WARTO AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

Wspólne decydowanie o zmianach w najbliższym otoczeniu - to właśnie najważniejsza idea Budżetu Obywatelskiego.

Trzy
powody

Ideą powstania Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście była chęć oddania głosu mieszkańcom. Właśnie dzięki czynnemu uczestnictwu, poprzez zgłaszanie albo głosowanie, można mieć realny wpływ na projekty jakie zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie realnie przyczynić się do zmian zachodzących w naszej Gminie.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.0001 01:24
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 01.01.0001 01:24
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 01.01.0001 01:24
  01.01.0001 01:24
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 01.01.0001 01:24

Zgłoszone projekty